Ramsø Nyheder

Da vi jo ikke skal ses lige med det samme  vil vi prøve at bringe lidt nyt her. Så er der også lige nogen, der arbejder lidt på videoer.

Sidste nyt

Der har lige været Stormøde  hvor livets gang i Ramsø blev debateret.  Corona tog jo en stor del af opmærksomheden og den er her stadig, så med de regler og restriktioner, der er for dans, ser  vi det problematisk at starte dansesæsonen op igen i september.

Bestyrelsen har derfor foreløbligt besluttet, at dansen først starter op tirsdag i uge 43, den 20/10.

Men der kommer jo hele tiden nye retningslinier, så hvis situationen bedrer sig, vil vi vurdere om vi kan starte tidligere.
Status lige nu:
  • Sæsonstart tirsdag uge 43
  • Legestue oktober er aflyst
  • Spillemandstræf udsættes til 2021
Sker der ændringer sender vi besked.
Michael har designet udstyr til Covid19 klarinetspil.

Jeg venter spændt på hvad ham med trækbasunen finder på!!!

 

 Else og Ernst sender en lille musikalsk hilsen til alle Ramsø folkene